Tel.: +420 776 040 951    Otevírací doba: 8:00 - 16:00

Po předchozí dohodě.

Eshop na nové platfomě.

Dne 6.12.2022 spouštíme eshop

na nové platformě

umožňujicí více možností

a přehlednější nákup.

Novinky

arr3Vítáme Vás na našem eshopuJsme specializovaný eshop pro prodej pokladen a vah pro Vaše podnikání....

Anketa

Jak se vám tyto stránky líbí?

Rádi Vám poradíme

Zdeněk Rajnoch
Nejedlého 381/9
Brno 635 00
tel: 776040951
napište nám

Záruční podmínky
Záruční podmínky

Spotřebitel (nepodnikatel) má nárok na 24 měsíční záruční dobu na nákup zboží v eshopu vahy-pokladny-brno.cz

Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti,

má nárok pouze na 12 měsíční záruční dobu na nákup zboží v eshopu vahy-pokladny-brno.cz

Náhradní díly a baterie mají záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinnen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží.

Záruka se tedy nevztahuje na běžné snížení kvality obalového materiálu vzniklého v důsledku užívání zboží.

Na dárky zaslané ke zboží nelze výše uvedené uplatnit a nepodléhají reklamaci.

KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

Kupující, při osobním převzetí od prodávajícího, zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující, při převzetí od přepravce, řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky

(zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující, v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména překontroluje obsah a počet kusů,

co obsahovat má. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě,

při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout.

Vždy je možné nesrovnalosti nahlásit na e-mail z.r(zavinac)vahy-pokladny-brno.cz, nebo přes kontaktní formulář.

Dále v případě převzetí od přepravce doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat,

dává však eshopu vahy-pokladny-brno.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VÝLUKY

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace,

ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.

Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním

v plném rozsahu toho,k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou

a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím

a eshopem vahy-pokladny-brno.czvýslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány,

případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MjMzOThmYz