Tel.: +420 776 040 951    Otevírací doba: 8:00 - 16:00

Po předchozí dohodě.

Eshop na nové platfomě.

Dne 6.12.2022 spouštíme eshop

na nové platformě

umožňujicí více možností

a přehlednější nákup.

Novinky

arr3Vítáme Vás na našem eshopuJsme specializovaný eshop pro prodej pokladen a vah pro Vaše podnikání....

Anketa

Jak se vám tyto stránky líbí?

Rádi Vám poradíme

Zdeněk Rajnoch
Nejedlého 381/9
Brno 635 00
tel: 776040951
napište nám

Vrácení zboží
POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O KOUPI

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy,
  tj. kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty
  a to buď formou odeslání vyplněného elektronického formuláře na této stránce anebo zasláním na adresu prodávajícího
  Váhy-pokladny-Brno, Zdeněk Rajnoch, Nejedlého 381/9, Brno 638 00, či na adresu elektronické pošty prodávajícího

z.r@vahy-pokladny-brno.cz

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,
  které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží,
  které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,
  které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal.
  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2 tohoto poučení či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
  má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,
    a to 

do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží

  Přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit elektronický formulář na této stránce.
  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího.
  Váhy-pokladny-Brno, Zdeněk Rajnoch, Nejedlého 381/9, Brno 638 00, či na adresu elektronické pošty

z.r@vahy-pokladny-brno.cz.

  Toto bude následně formou elektronické pošty prodávajícím potvrzeno.
  V případě odstoupení od kupní smlouvy, dle čl. 3 tohoto poučení, se kupní smlouva od počátku ruší.
  Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
  kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  V případě odstoupení od smlouvy, dle čl. 3 tohoto poučení, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží
  a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě, že kupující nedisponuje bankovním účtem, je možné peněžní prostředky vrátit formou poštovní poukázky.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,
  je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.
  V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,
  že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti
  a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

OWQ4NjFjN