Záruční podmínky


  Veškeré zboží pochází z CZ distribuce.

Je tedy dodáno s českým návodem a originálním záručním listem od oficiálního dovozce.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě,

na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 

Na pokladní zásuvky Quorion, adaptéry, akumulátory a náhradní díly je záruka 6 měsíců, na použité zboží dle dohody.

 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

•          odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•          bezplatné odstranění vady opravou; 
•          přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•          vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy, není-li kupující podnikatel.
 
 
 
© Váhy pokladny Brno