Obchodní podmínky  

Objednávka 
  
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vahy-pokladny-brno.cz.
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva
a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Zdeněk Rajnoch, Nejedlého 381/9, Brno 63800. IČ-66570841


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.
Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím,
platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek
a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky
a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. 

 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek,
kde je tento proces srozumitelně popsán.
  
Možnosti objednávky 
 
Objednávat je možno následujícími způsoby:
 
  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • Elektronickou poštou (e-mailem)
  • Osobně
  • Telefonicky
 
Povinnosti kupujícího 
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
 
  • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • název zboží dle ceníku,
  • způsob odebrání a dopravy,
  • dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
 
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.
 
Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky.
A to e-mailem z.r@vahy-pokladny-brno.cz nebo telefonicky 776040951.
Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci,
či již zboží upravil na přání zákazníka.
 
V případě, že nakupující již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu),
je prodávající povinen tuto částku vrátit.
Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran
a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu. ( Dle sazebníku FIO, v ČR zdarma )

Kupující je povinnen uhradit náklady na dopravu, při nepřevzetí odeslaného zboží.
 
Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami
a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými
zákonem č. 89/2012 Sb
., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami
a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem
č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku.
  
Odstoupení od smlouvy 
  
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy
bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon,
se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřujícík odstoupení od smlouvy.
Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím,
že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit,
nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu 

prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit.
Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující-spotřebitel právo odstoupit
bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno,
v původním nepoškozeném obalu, bez známek užívání včetně veškerého příslušenství,
záručních listů a návodů.
V případě již vystavené faktury je povinnen potvrdit příslušný dobropis k faktuře a odeslat prodejci. 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet
a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a splnění náležitostí.
Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.
 
  
Závěrečné ustanovení 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.vahy-pokladny-brno.cz
a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Při osobním nákupu na našich prodejnách tyto obchodní podmínky neplatí a vztah mezi prodávajícím a kupujícícm upravuje občanský zákoník,
který definuje práva a povinnosti obou interesovaných stran. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti
se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 2.9. 2015, dnem spuštění e-shopu.Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy:

 

Odstoupení od smlouvy:

Kontaktní údaje kupujícího:

Kontaktní údaje prodávajícího: Zdeněk Rajnoch, Nejedlého 381/9, Brno 63800 IĆ: 66570841

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne …........... jsem s vámi uzavřela kupní smlouvu po internetu na …................................................

za cenu …...................

Z důvodů   ........................................................................................................................................... 

odstupuji od kupní smlouvy.

Požaduji vrácení peněz na mou adresu nebo na účet č. ….................................................

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie dokladu o koupi

 
 
 
© Váhy pokladny Brno